26/10/2015

Speedball pravila/rules

speedball

Speedball se igra u skladu sa ITSF-ovim pravilima igre sa sledećim detaljima:

 

  1. Meč: osim ako nije drugačije navedeno od organizatora turnira,igra se da pobjeđuje najbolji u 2 od 3 meča do 5 golova. U odlučujućem setu se igra na 2 gola razlike a maksimalno do 8 golova

2. Loptica: utakmice se igraju s lopticom koja je određena za svaki sto osim ako drugačije ne odredi organizator turnira pre početka događaja.

3. Servis: servis počinje na sredini stola, na šipci sa 5 igrača (igrači su figure na šipkama). Kada se zabije gol, lopticu servira ekipa koja je primila gol.

4. Protokol spremnosti: igrač u posedu loptice mora se pobrinuti da je protivnička ekipa spremna pre stavljanja loptice u igru. Za serviranje loptice ili nastavak igre, loptica mora biti dodata od jednog igrača do drugog pre nego što može biti legalno ispucana. Loptica može biti direktno ispucana sa drugim igračem. Loptica se smatra ispucanom kada napusti posed šipke.

5. Loptica u igri: loptica mora stalno biti u pokretu tokom igre. Jednom kada se loptica stavi u igru, ne može biti zaustavljena ili u posedu bilo kojeg igrača više od jedne sekunde. Ako loptica dotakne igrača i nije direktno ispucana u roku jedne sekunde, mora dotaknuti drugu figuru na istoj šipci ili bočni zid u roku jedne sekunde.

6. Zaustavljanje loptice: Ako se loptica zaustavi u pin-u tj. ako je igračem priklještimo, može se nastaviti igrati istim igračem samo ako je to izvedeno u roku od jedne sekunde.

7. Vreme u posedu: vreme poseda je 5 sekundi za sve šipke. Golmanove šipke se smatraju kao jedna šipka. Vreme poseda se prekida kada loptica nije na dohvat bilo koje igrajuće figure. Tokom servisa ili kad se nastavlja igra, vreme počinje kada loptica dotakne drugog igrača. Tokom meča, vreme počinje kada je loptica pod kontrolom ili u poziciji da može bit kontrolisana.

8. Loptica izvan stola: ako igrač uzrokuje odlazak loptice sa stola, meč će se nastaviti na suprotnim golmanovim šipkama. Ako je nejasno, smatra se da je igrač koji je imao zadnji jasan posed loptice uzrokovao odlazak loptice sa stola. Vazdušni udarci su legalni ukoliko se ne krši ni jedno drugo pravilo da bi se izveo udarac.

9. Time outs: timovi mogu uzeti dva time out-a od 15 sekundi po meču. Time out-ovi su dopušteni samo između golova ili između meča. Time out nije dopušten dok je lopta u igri, međutim, službeni time out može biti pozvan na zahtev sudije ili ako se zove prekršaj.

10. Prolasci: svi prolasci se smatraju legalnim

11. Promena pozicije: igrači ne smeju menjati pozicije tokom igre, ali to mogu učiniti između golova ili između mečeva

12. Ometanje: bilo koje lupanje, podizanje ili pomeranje stola koje uzrokuje da igrač izgubi posed loptice se smatra prekršajem i biće kažnjeno u skladu s ITSF-ovim pravilima igre.

13. Kazne: svako kršenje navedenih pravila je gubitak poseda loptice, te se loptica predaje golmanu protivničke ekipe. Kazne za odvlačenje pažnje, udaranje, zadržavanje meča, itd., biće kažnjeno u skladu sa ITSF-ovim pravilima igre.

 

*kreirano uz pomoć kolega (stolni.com)*